Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på temat barn, språkutveckling, relation och kommunikation

 

Föreläsningarna vänder sig till dig som möter barn och föräldrar i ditt yrke och till dig som är förälder eller som på annat sätt möter barn i din vardag.

 

 

Föreläsningar under våren 2020:

Norrköping, 2 april: “Enspråkig, tvåspråkig, flerspråkig? Språkutveckling hos flerspråkiga barn”

Här fokuserar vi på skillnader och likheter mellan enspråkig och flerspråkig utveckling, samt de fördelar och utmaningar som en flerspråkig miljö kan föra med sig – och vad du kan göra för att stötta barnets erövrande av sina språk.

Läs mer om föreläsningen och om anmälan här! 

 

Linköping, 7 maj: “När språket dröjer – Språkstörning hos barn”

Föreläsningen tar upp vad en språkstörning är, vilka konsekvenser den kan få och vad du kan göra för att stötta barn i språkliga svårigheter.

Läs mer om föreläsningen och om anmälan här!

 

Varmt välkomna!