Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på temat barn, språkutveckling, relation och kommunikation

Föreläsningarna vänder sig till dig som möter barn och föräldrar i ditt yrke och till dig som är förälder eller som på annat sätt möter barn i din vardag.