Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på temat barn, språkutveckling, relation och kommunikation

 

Föreläsningarna vänder sig till dig som möter barn och föräldrar i ditt yrke och till dig som är förälder eller som på annat sätt möter barn i din vardag.

 

 

Föreläsningar under våren 2020:

Linköping, 30 januari: “Sätt ord på världen! En föreläsning om kommunikation och lyssnande tillsammans med våra yngsta barn”

En föreläsning som lyfter språkutvecklingen under de första viktiga åren och din viktiga roll som nära vuxen.

Läs mer om föreläsningen och om anmälan här! 

 

Norrköping, 2 april: “Enspråkig, tvåspråkig, flerspråkig? Språkutveckling hos flerspråkiga barn”

Här fokuserar vi på skillnader och likheter mellan enspråkig och flerspråkig utveckling, samt de fördelar och utmaningar som en flerspråkig miljö kan föra med sig – och vad du kan göra för att stötta barnets erövrande av sina språk.

Läs mer om föreläsningen och om anmälan här!

 

Linköping, 7 maj: “När språket dröjer – Språkstörning hos barn”

Föreläsningen tar upp vad en språkstörning är, vilka konsekvenser den kan få och vad du kan göra för att stötta barn i språkliga svårigheter.

Läs mer om föreläsningen och om anmälan här!

 

Varmt välkomna!