JAG VILL ATT VI TILLSAMMANS BYGGER EN VÄRLD SOM VILAR PÅ

JAG VILL ATT VI TILLSAMMANS BYGGER EN VÄRLD SOM VILAR PÅ

Samspel & Kommunikation verkar för goda relationer mellan barn och vuxna och för att alla barn ska få tillgång till sitt/sina språk.

Hanna Ellen hatt 1

Samspel & Kommunikation verkar för goda relationer mellan barn och vuxna och för att alla barn ska få tillgång till sitt/sina språk.

Hanna Ellen hatt 1
 
 • Bibliotekarie, Östersund

  ”Jag fick en tankeställare när det gäller hur viktig all kommunikation är för människors utveckling och hur viktigt det är att hitta vägar när det finns hinder i kommunikationen.”

 • BVC-sjuksköterska, Region Östergötland

  ”Hanna är mycket inspirerande!” 

 • Blivande förskollärare

  ”Du var tydlig, samlad och mycket entusiastisk! Nu vill jag fortsätta plugga direkt och utveckla min kommunikation!” 

   

 •  Förskollärare, Linköping

  ”Jag blev stärkt i hur mycket vi i förskolan kan bidra med till barnens språkutveckling.”

 • Förskollärare, Linköping

  ”Gick därifrån med en känsla av att det är roligt med språk och att ett sätt att arbeta med flerspråkighet är att förmedla denna glädja och nyfikenhet till barnen.”

 • Bibliotekarie, Linköping

  ”Inspirerande föreläsare!”

 • Barnskötare, Linköping

  ”Mycket och rolig lärorik information, många bra konkreta exempel.” 

 • Förskollärare, Linköping

  ”Positiv och med stor inlevelse. Lättsam och rolig föreläsning.” 

 • Läkare, Region Östergötland

  ”Fokuset på kommunikation och inte bara språk. Inspirerande!” 

 • Familjedaghem, Linköping

  ”Jag tyckte att hela kvällen var givande och inspirerande.” 

 • Bibliotekarie, Östersund

  ”Jag fick en tankeställare när det gäller hur viktig all kommunikation är för människors utveckling och hur viktigt det är att hitta vägar när det finns hinder i kommunikationen.”

 • BVC-sjuksköterska, Region Östergötland

  ”Hanna är mycket inspirerande!” 

 • Blivande förskollärare

  ”Du var tydlig, samlad och mycket entusiastisk! Nu vill jag fortsätta plugga direkt och utveckla min kommunikation!” 

 •  Förskollärare, Linköping

  ”Jag blev stärkt i hur mycket vi i förskolan kan bidra med till barnens språkutveckling.”

 • Förskollärare, Linköping

  ”Gick därifrån med en känsla av att det är roligt med språk och att ett sätt att arbeta med flerspråkighet är att förmedla denna glädja och nyfikenhet till barnen.”

 • Bibliotekarie, Linköping

  ”Inspirerande föreläsare!”

 • Barnskötare, Linköping

  ”Mycket och rolig lärorik information, många bra konkreta exempel.” 

 • Förskollärare, Linköping

  ”Positiv och med stor inlevelse. Lättsam och rolig föreläsning.” 

 • Läkare, Region Östergötland

  ”Fokuset på kommunikation och inte bara språk. Inspirerande!” 

 • Familjedaghem, Linköping

  ”Jag tyckte att hela kvällen var givande och inspirerande.”