Föreläsningar

Språk och kommunikation, samspel och relation

Sätt ord på världen! Om kommunikation och lyssnande tillsammans med våra yngsta barn. 

Hur främjar jag kommunikation innan barnet själv kan uttrycka sig med talat språk eller när barnet är i början av sin språkliga utveckling?

Föreläsningen riktar sig både till personal och föräldrar som möter barn som är i ett tidigt stadium av sin språkliga utveckling. Den tar utgångspunkt i den tidiga språkutvecklingen, redan innan barnet börjat formulera sina egna ord, och lyfter hur vi kan stötta våra små barns språk och kommunikation under de första åren.

Innehåll:

 • Vad är kommunikation?
 • Tidig språklig utveckling.
 • Att kommunicera med små barn, 0-3 år, eller barn i tidig språklig utveckling.
 • Teori varvas med praktiska exempel.

Relationsbygge pågår! Om språk och samspel mellan barn och vuxna. 

Föreläsningen riktar sig både till personal inom förskola/skola och föräldrar. Fokus ligger på möjligheten att bygga språk och relation tillsammans i vardagen.

Språket utvecklas i samspel, och som vuxna kan vi behöva utmana oss både i lyssnande och i vårt sätt att uttrycka oss när vi har både språkutveckling och relationsbygge i fokus. 

Innehåll:

 • Relation och kommunikation – det viktiga samspelet.
 • Likvärdiga relationer och konsten att lyssna.
 • Det personliga språket.
 • Språkets roll i social och känslomässig utveckling.
 • Olika miljöer – olika förutsättningar. Läsning, samtal och andra språkliga möten.

På språklig upptäcktsfärd – om språk, lärande och de viktiga förskoleåren. 

Föreläsningen ger dig en grund inom barns språkliga utveckling i förskoleåldern. Den tar upp både hur det ser ut för barn som har en typisk språklig utveckling och de varningstecken som kan finnas hos barn där den språkliga utvecklingen inte tycks flyta på som förväntat. 

Innehåll:

 • Grunder och milstolpar i den typiska språkliga utvecklingen hos barn i förskoleåldern.
 • Språket kopplat till utveckling och lärande. 
 • Språkutvecklande förhållningssätt och din viktiga roll som vuxen.
 • Språkstimulans i vardagen och varför det är så viktigt att läsa böcker.

Vad är det som är så bra med tecken? En inspirationsföreläsning om TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

Föreläsningen vänder sig både till er som vill komma igång med TAKK i er verksamhet/hemma och till er som redan använder er av TAKK. Målsättningen är att ni går från föreläsningen med  ny inspiration och med en teoretisk grund tillsammans med goda argument för varför TAKK kan vara ett bra komplement till tal.

Innehåll:

 • Föreläsningen tar upp grunder kring kommunikation och varför det kan vara bra att använda tecken som komplement till talat språk.
 • Moment med praktisk övning ingår, samt tips på hur du kan komma igång med tecken.

Enspråkig, tvåspråkig, flerspråkig – språkutveckling och språkstörning hos flerspråkiga barn.

Möter du barn med flerspråkig utveckling? Vill du fördjupa dig inom vilka likheter och skillnader det finns mellan en- och flerspråkiga barns språkutveckling, vad du kan göra för att stötta språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och vad som kännetecknar en språkstörning hos barn med flera språk? Föreläsningen ger en fördjupning inom området flerspråkig utveckling hos barn.

Innehåll:

 • Fokus på flerspråkiga barns språkliga utveckling. Skillnader och likheter mellan en- och flerspråkig utveckling.
 • Vad kan jag göra för att stötta utvecklingen hos flerspråkiga barn? Språkstörning eller andraspråk under utveckling?

När språket dröjer – språkstörning hos barn. 

Föreläsningen riktar sig både till personal och föräldrar som vill lära sig mer om språkstörning hos förskolebarn. 

Föreläsningen tar upp tidiga tecken på språkstörning, olika typer av språkstörning/språkliga svårigheter och hur vi kan skapa goda miljöer runt barn med språkliga svårigheter. 

Innehåll: 

 • Språkstörning som begrepp. 
 • Tidiga tecken på språkstörning. 
 • Att skapa goda språkliga miljöer.
 • Språkstimulans i vardagen – kommunikation på alla plan.

Det handlar om språk – om språkutveckling och språkstörning i skolåldern. 

Föreläsningen vänder sig främst till personal inom skolan som möter barn med språkstörning/i språklig sårbarhet, men också till dig som är närstående och vill lära dig mer om språkutveckling och språkstörning hos de lite äldre barnen. 

Föreläsningen tar upp språkets viktiga del i lärandet, hur språket förväntas utvecklas i skolåldern och hur en språkstörning kan yttre sig hos äldre barn. 

Innehåll: 

 • Språk och lärande. 
 • Språkutveckling i skolåldern och att utveckla ett skolspråk.
 • Språkstörning – hur märks det hos äldre barn?
 • Ordförrådets ABC
 • Att skapa goda språkliga miljöer i klassrummet.

KURS

Föreläsningarna ovan kan också sättas samman till en hel- eller halvdagsutbildning eller anpassas till en studiedag. Ring eller maila för ytterligare information.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) – på plats i er verksamhet

Teckenkurs med tre utbildningstillfällen. Målet med kursen är att skapa en plan för hur ni ska komma igång och hålla igång TAKK i verksamheten, bygga upp ett grundordförråd utifrån era behov och komma igång med tecken i er verksamhet. Kursen sker på plats i er verksamhet och utgår från era behov.

tecken
 
tecken