Språk och kommunikation, samspel och relation
Språkutveckling, språkstörning, flerspråkighet

Hur utvecklar barn språk?
Vad händer när barn möter flera språk i sin omgivning?
Språkstörning – vad är det och vilket stöd behöver barn med språkstörning?


Grundläggande föreläsning med kunskaper kring språk och språkutveckling som all personal som möter barn inom förskola, skola, bibliotek, BVC och familjecentral bör ha med sig.