Språk och kommunikation, samspel och relation

Föreläsningarna kan också sättas samman till en hel- eller halvdagsutbildning eller anpassas till en studiedag. Kontakta för ytterligare information.