Språkande, relation och lärande –
att utvecklas tillsammans!
Språkande, relation och lärande –
att utvecklas tillsammans!
 

Samspel & Kommunikation vill verka för nära och respektfulla relationer mellan barn och vuxna. Jag tror att vi kan bidra till en bättre värld genom att skapa förutsättningar och möjligheter för våra barn att bygga och utveckla sitt språk, möta upp dem där de är, skapa förståelse och se till att de får med sig upplevelsen av att vara sedda och lyssnade på. En värld som i större utsträckning vilar på likvärdighet, ömsesidig respekt, gemenskap, tolerans och ansvar.

Jag vänder mig till er som möter barn i er vardag, professionellt eller som förälder/anhörig. Jag har möjlighet att komma ut i er verksamhet (t.ex. förskola, skola, BVC, bibliotek – personalgrupper, föräldragrupper/föräldramöten) och föreläsa eller hålla i utbildningstillfällen

Jag föreläser om barns språkliga utveckling. Om barn som lär sig ett språk och barn som lär sig flera språk samtidigt. Hur du kan vara en viktig del i den utvecklingen som förälder, pedagog eller annan nära person i barnets liv. Hur relationer och språk går in i varandra – och i utvecklingen till de vi är och blir. Jag föreläser också om när språket inte kommer igång som förväntat. Våra barn som börjar prata senare än andra barn. Som har svårt att kommunicera eller göra sig förstådda för sin omgivning på olika sätt. Och som behöver ännu mer av oss. Av vårt lyssnande, av vår förmåga att möta och bemöta, av trygghet och nära relation.

portrait3 5

Samspel & Kommunikation vill verka för nära och respektfulla relationer mellan barn och vuxna. Jag tror att vi kan bidra till en bättre värld genom att skapa förutsättningar och möjligheter för våra barn att bygga och utveckla sitt språk, möta upp dem där de är, skapa förståelse och se till att de får med sig upplevelsen av att vara sedda och lyssnade på. En värld som i större utsträckning vilar på likvärdighet, ömsesidig respekt, gemenskap, tolerans och ansvar.

Jag vänder mig till er som möter barn i er vardag, professionellt eller som förälder/anhörig. Jag har möjlighet att komma ut i er verksamhet (t.ex. förskola, skola, BVC, bibliotek – personalgrupper, föräldragrupper/föräldramöten) och föreläsa eller hålla i utbildningstillfällen

Jag föreläser om barns språkliga utveckling. Om barn som lär sig ett språk och barn som lär sig flera språk samtidigt. Hur du kan vara en viktig del i den utvecklingen som förälder, pedagog eller annan nära person i barnets liv. Hur relationer och språk går in i varandra – och i utvecklingen till de vi är och blir. Jag föreläser också om när språket inte kommer igång som förväntat. Våra barn som börjar prata senare än andra barn. Som har svårt att kommunicera eller göra sig förstådda för sin omgivning på olika sätt. Och som behöver ännu mer av oss. Av vårt lyssnande, av vår förmåga att möta och bemöta, av trygghet och nära relation.

Jag som står bakom Samspel & Kommunikation heter Hanna Walsö och har mångårig erfarenhet av att arbeta som logoped. Jag har framförallt arbetat med enspråkiga och flerspråkiga barn i förskoleåldern med språkliga svårigheter. Jag har arbetat både på logopedmottagning inom landstinget, i skolans värld och med utbildning av logopedstudenter vid Linköpings universitet. Jag har också varit med och byggt upp projektet "Språkpiller i Östergötland" som är ett samarbete mellan logopeder och bibliotek. Under våren 2014 gick jag en seminarieledarutbildning inom Family-Lab Sverige där jag fick möjlighet att fördjupa mig inom familjeterapeuten Jesper Juuls grundläggande begrepp för relationsskapande mellan barn och vuxna. Likvärdiga, lyhörda och respektfulla relationer mellan barn och vuxna ligger mig varmt om hjärtat, och mina föreläsningar utgår från ett relationellt synsätt.
 
MG_3168_rec
Jag som står bakom Samspel & Kommunikation heter Hanna Walsö och har mångårig erfarenhet av att arbeta som logoped. Jag har framförallt arbetat med enspråkiga och flerspråkiga barn i förskoleåldern med språkliga svårigheter. Jag har arbetat både på logopedmottagning inom landstinget, i skolans värld och med utbildning av logopedstudenter vid Linköpings universitet. Jag har också varit med och byggt upp projektet "Språkpiller i Östergötland" som är ett samarbete mellan logopeder och bibliotek. Under våren 2014 gick jag en seminarieledarutbildning inom Family-Lab Sverige där jag fick möjlighet att fördjupa mig inom familjeterapeuten Jesper Juuls grundläggande begrepp för relationsskapande mellan barn och vuxna. Likvärdiga, lyhörda och respektfulla relationer mellan barn och vuxna ligger mig varmt om hjärtat, och mina föreläsningar utgår från ett relationellt synsätt.
Om vi vill nå förändring måste vi börja med våra barn. Och för att kunna göra skillnad för våra barn behöver vi börja med oss själva. Genom att bygga relation, och genom att samspela och kommunicera med våra barn, så hjälper vi också barnen att bygga sitt språk. Vi bygger ömsesidighet, lyssnande, förståelse, givande och tagande. Vi möjliggör utvecklingen till starka individer som kan uttrycka sig. Framtidens ledare och diplomater. Framtidens föräldrar till kommande generationer.
Om vi vill nå förändring måste vi börja med våra barn. Och för att kunna göra skillnad för våra barn behöver vi börja med oss själva. Genom att bygga relation, och genom att samspela och kommunicera med våra barn, så hjälper vi också barnen att bygga sitt språk. Vi bygger ömsesidighet, lyssnande, förståelse, givande och tagande. Vi möjliggör utvecklingen till starka individer som kan uttrycka sig. Framtidens ledare och diplomater. Framtidens föräldrar till kommande generationer.